Sayın Kullanıcı,

   web site'sine hoş geldiniz. web sitesi Altında faaliyet gösteren bir web sitesi olup gizlilik ve haklar firmamız tarafından korunmaktadır.

Aşağıdaki "Satış Sözleşmesi", ’nin  siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sunumuna ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

  Web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı "Telif Hakkı Bilgisi", "Gizlilik Sözleşmesi" ve "Kullanım Şartları"nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme, sitelerin sahibi ve işletmecisi olan ile

Sitelere üye olan kişi arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

2. Bu Sözleşme , adreslerinde yayın yapan internet sitesini kapsamaktadır.

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ: web alanı

Üye: Kayıt formu doldurmuş, ve formu yollamış olan kişi.

3. İşbu sözleşmenin konusu, sitelerde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin  açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Hak ve Yükümlülükler

4.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, sitelerin hizmetlerinden faydalanırken ve sitelerdeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitelerin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Sitelere üye olabilmek için reşit olmak, işbu sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önceden iptal edilmemiş olmak ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmemiş olmak gerekmektedir. Üye siteden yaptığı başvuruda aldığı rumuzu ve sisteme erişim araçlarını (kullanıcı ismi, şifre v.b) kullanabilir. Reşit olmayan, üyeliği daha önce iptal edilmiş olan ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. Üye, üyelik aşamasında ilgili internet sayfası aracılığıyla belirttiği ve "Ay, Gün, Yıl"dan oluşan doğum tarihi ile reşit olduğunu beyan etmiş olur. Reşit olmadığı, üyeliğinin daha önce iptal edilmiş olduğu ve üye rumuzu olarak ticari bir unvanı seçmiş olduğu tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üye, KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ'in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üyelerin, siteler aracılığıyla KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üyeler sitelerdeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ, üyeler tarafından sitelere iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye profilinde bulunan bilgilerin saklanmasına ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verilir.

Üyeler, KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı partisusevi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Üyelerin, kendi aralarında siteler aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitelerde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri siteler üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı partisusevi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Hak ve Yükümlülükleri?

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ, sitelerde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve  de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Siteler üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ, sitelerde yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ, sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; partisusevi bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

Teknik sorunlardan "Siteler"in yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Siteler"e ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan " KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ " sorumlu tutulamaz.

Sitede yayınlanan ve "Üye" profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal " KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. "Siteler"de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5. Diğer Hükümler

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Sitelerin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ 'e aittir ve/veya KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının partisusevi’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı partisusevi 'den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ 'nin ; sitelerden sağlanan hizmetleri, sitelerde yer alan bilgileri ve KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ 'nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, partisusevi 'nin ticari markaları, sitelerin ticari görünümü veya siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6.2. Sözleşme Değişiklikleri

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ 'nin , tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ  için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ'den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  partisusevi 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek,üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle  KARESİT OFİS KOLTUK VE MOBİLYALARI İMALAT & SATIŞ 'nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.





0.0000
/
0,0625
/
0.0000